نامه 53 امير المومنين به مالك اشتر (4)

ادامه :

و اگر با مقام و قدرتی‌كه داری ، دچار تكبر يا خود بزرگ شدی ، به بزرگی حكومت پروردگار كه برتر از توست بنگر ، كه تو را از آن سركشی نجات می دهد ، و تند روی تو را فرو می نشاند ، و عقل و انديشه ات را به جايگاه اصلی باز می  گرداند .

زندگينامه 14معصوم،احاديث و روايت معصومين,نهج البلاغه,14ستاره