خلاصه از صحبت رهبر در مرقد امام (سالگرد رحلت امام خمينی (ره) )

رهبر انقلاب در مرقد امام خمينی (ره) :
اگر دشمن خيال كند كه بيداری اسلامی را سر كوب كرده ، اين هم يكی ديگر از خطاهای انها خواهد  بود . بيداری اسلامی ممكن است در بخشی سركوب شود اما بلا شك ريشه كن نمی شود و گسترش خواهد يافت .

زندگينامه 14معصوم،احاديث و روايت معصومين,نهج البلاغه,14ستاره