حكم حد انحراف از قبله

یک حکم شرعی مطابق با فتاوای رهبر انقلاب:

*سوال :

مى‌خواستم بدانم که در نماز انحراف از قبله تا چه حد مجاز است و به نماز لطمه‌اى نمى‌زند؟

پاسخ در ادامه مطلب...

 

*جواب:

عالماً و عامداً نبايد منحرف شود ولى اگر قبله را نداند و يا فراموش کند و از قبله منحرف شود و نماز بخواند و بعد متوجه شود، اگر به حدّ دست راست و يا دست چپ قبله نرسيده باشد (يعنى کمتر از ٩٠ درجه باشد)، نمازش صحيح است.

 

زندگينامه 14معصوم،احاديث و روايت معصومين,نهج البلاغه,14ستاره