حكم سجده بر سنگ عقیق

یک حکم شرعی مطابق با فتاوای رهبر انقلاب:

*سوال :

آیا سجده بر سنگ عقیق صحیح است. و در صورتی که نگین #انگشتر باشد سجده بر آن چه حکمی دارد؟


 پاسخ در ادامه مطلب...

*جواب :

سجده بر #عقیق اشکال ندارد، همچنین اگر انگشتر هم باشد با رعایت سایر شرایط سجده بر آن صحیح است.

زندگينامه 14معصوم،احاديث و روايت معصومين,نهج البلاغه,14ستاره