پيوند نماز با مسلمانان جهان

شركت در مراسم حج و برپائی نماز در كنار خانه خدا  به همه مسلمانان جهان سفارش شده است . خانه خدا يادآور نماز جماعت سه نفری پيامبر اكرم ( صل الله عليه و آله ) حضرت خديجه و امام علی(عليه السلام) می باشد و اكنون نماز جماعت ميليونی است .

مطالعه بیشتر...

پيوند نماز با استقرار و آرامش

يكی‌از شرايط نماز آن است كه مكان نمازگزار دچار تزلزل و اضطراب و لغزندگی و شيب تند نباشد . زيرا نمازگزار در حال استقرار و آرامش نيست و هر لحظه در معرض لغزندگی‌است .

پيوند نماز با نزول رحمت

در حديث ميی خوانيم : نماز ، سبب نزول رحمت الهی بر انسان می شود : « الصلاةُ تَسْتَنْزِلُ الرَّحْمَة ».

پيوند نماز با زمان بندی

قرآن ، نماز را واجبی دارای وقت و زمان مشخص خوانده است :
« نساء ، 103» نماز دارای برنامه زمانی مشخص و معين است و آغاز نماز آن در هر صبح و ظهر و شام بر اساس اوقات طبيعی تعيين گرديده است . اين آموزه دينی ، انسان را به يك فرد  وقت شناس ، برنامه ريز و منظم تبديل می كند

پيوند نماز با فرشتگان

قرآن می فرمايد :حضرت زكريا آنگاه كه در محراب نماز ايستاده بود ، بشارت فرزند را از فرشتگان دريافت كرد ( س آل عمران ؛ آ 39)

زندگينامه 14معصوم،احاديث و روايت معصومين,نهج البلاغه,14ستاره