چرا صالحان ،گرفتار مشكلات هستند و مجرمان....

پاسخ:

از آنجا كه خداوند اوليای خود را  دوست دارد ، لذا اگر خلافی كنند ، فورا آنان را با قهر خود می گيرد تا متذكر شوند ،چنانكه خداوند در قرآن می فرمايد : اگر پيامبر سخنی را كه ما نگفته ايم به ما نسبت دهد ،با قدرت او را به قهر خود می گيريم :((سوره ی حاقه ،آيه ی 44و45)) و همچنين اگر مومنین خلافی كنند،چند روزی نمی گذرد مگر آنكه گوشمالی می شوند .اما اگر نا اهلان خلاف كنند ، خداوند به آنان مهلت می دهد و هر گاه  مهلت سر آمد ، آنان را هلاك می كند)كهف ؛59) و اگر اميدی به اصلاحشان نباشد ، خداوند حسابشان را تا قيامت به تاخير می اندازد و به آنان مهلت می دهد تا پيمانه شان پر شود . (ال عمران ؛ 178 )
اگر قطره ای چای روی شيشه عينك شما بريزد ، فورا آن را پاك می كنيد . اما اگر قطره ای چای روی لباس سفيد شما بچكد ، صبر می كنيد تا به منزل برويد و لباس خود را عوض كنيد . و اگر قطره ای رروی قالی زير پای شما بچكد ، آن را رها می كنيد تا مثلا شب عيد به قالی شويی ببريد . خداوند نيز با هر كس به گونه ای رفتار می نمايد و بر اساس شفافيت يا تيرگی روحش، كيفر او را به تاخير می اندازد.

 

 

 

زندگينامه 14معصوم،احاديث و روايت معصومين,نهج البلاغه,14ستاره