سخن رهبر انقلاب درباره انتخابات 2

 

 

 

رهبرانقلاب:

آمریکاییها به این انتخابات چشم طمع دوخته اند؛آنهادنبال تحول در ایرانند/ما هم دنبال تحولیم،تحول برای اسلامی شدن کامل و رسیدن به اهدافی که حضرت محمد(ص) ترسیم کردند/آنهاتحول ضدتحول مامیخواهند/ملت ایران بایستی ضدخواست دشمن را انجام بدهد و دردهان دشمن بکوبد.

 

 

 

زندگينامه 14معصوم،احاديث و روايت معصومين,نهج البلاغه,14ستاره