دفاع مقدس امروز

دفاع مقدس امروز، مبارزه با اعتیاد و فرهنگهای مفسد است

رهبر انقلاب: من میخواهم از جوانها اظهار توقع کنم. جوانهای عزیز! با بروز و رواج اعتیاد در جامعه‌تان مبارزه کنید؛ با رسوخ فرهنگهای فسادانگیز در جامعه‌تان مبارزه کنید. امروز شما مرزدارانِ منطقه‌ی دفاع مقدسِ از عقیده و عمل و رفتار اجتماعی هستید؛ همچنان که همه‌ی ملت ایران مدافعانِ از هویت ملی و از شخصیت عظیم ملت ایران هستند.

زندگينامه 14معصوم،احاديث و روايت معصومين,نهج البلاغه,14ستاره