عدالت، با قاطعیت درست میشود نه باتعارف

⚠️ اول خودمان را درست کنیم تا بتوانیم عدالت را اجرا کنیم

زندگينامه 14معصوم،احاديث و روايت معصومين,نهج البلاغه,14ستاره