عدد پی در قرآن

سوره‌ی توحید با (بسم الله الرّحمن الرّحیم) 66 حرف دارد که معادل ارزش ابجدی کلمه‌ی (الله) جلّ جلاله است. این سوره از 21 کلمه نیز تشکیل شده‌است.

حال اگر عدد 66 را بر 21 تقسیم کنیم، عددی نزدیک به عدد پی (3.14) به دست می‌آید.

3.142857142857142857142857142857=21÷66

عدد بعد از اعشار (142857) عددی خاصّ و شگفت‌انگیز است که تکرار می‌شود (عدد در گردش بعد از اعشار) و مضارب جالبی دارد و از سه عدد دو رقمی (57؛ 28؛ 14) تشکیل شده‌است:

142857=3×3×3×11×13×37.

عدد جدید پیشنهادی به جای عدد پی (3.14) که دو برابر عدد پی است، به نام عدد «تاو» (6.28) است.

عدد به دست آمده از سوره‌ی توحید نیز اگر دو برابر شود اعداد آن قابل تأمّل است:

6.285714285714285714285714285714

عدد بعد از اعشار (285714) نیز عددی خاصّ و شگرف است که تکرار می‌شود و مضارب آن نیز جالب است و باز از سه عدد دو رقمی مانند حالت قبل (14؛ 57؛ 28) تشکیل شده‌است:

285714=2×3×3×3×11×13×37.

عدد 6.28:

عدد صحیح 6 تنها عدد یک رقمی تامّ است و عدد 28 (در قسمت اعشار) کوچک‌ترین عدد دو رقمی تامّ است. عدد تامّ عددی است که جمع مقسوم‌علیه‌های آن برابر آن عدد است. (عدد 6 مقسوم‌علیه‌های: 1؛ 2؛ 3 دارد) و (عدد 28 مقسوم‌علیه‌های: 1؛ 2؛ 4؛ 7؛ 14 دارد).

زندگينامه 14معصوم،احاديث و روايت معصومين,نهج البلاغه,14ستاره