يك تلنگر

✍‌دوست خوبم

☘قبر تنگ و تاریک
خانه همیشگی توست...

زندگينامه 14معصوم،احاديث و روايت معصومين,نهج البلاغه,14ستاره