خوف از خدا

امام صادق (عليه السلام) :

ان كس كه بداند خدا اورا ميبيند و گفتارش را می شنود.....

مطالعه بیشتر...

نيكی

امام صادق (ع) :

به پدارن خود نيكی كنيد تا فرزندان شماهم به اين سنت مقدس عمل كنند و به شما نيكی نمايند .

مختصری از زندگینامه امام جعفر صادق (ع)ستاره ی ششم

 نام پيشوای ششم "جعفر" ، كنيه اش "ابو عبدالله " ، لقبش "صادق" پدر ارجمندش  (ع) و مادرش "ام فروه" می باشد .

مطالعه بیشتر...

زندگينامه 14معصوم،احاديث و روايت معصومين,نهج البلاغه,14ستاره