مختصری از زندگینامه امام علی (ع) ،ستاره ی اول

حضرت علی (عليه السلام ) در 13 رجب سال 30 عام الفيل در كعبه به دنيا آمد . مادرش فاطمه بنت اسد و پدرش ابوطالب نام داشت . در 21 ماه رمضان سال 40 هجری در شهر كوفه به درجه شهادت رسيد . قبر مطهرش در نجف اشرف قرار دارد.

مطالعه بیشتر...

حق پدر بر عهده ی فرزند

امام علی (ع) :

حق پدر بر عهده ی فرزند اين است كه از او در همه  چيز اطاعت كند، جز معصيت خدا .

احترام

امام علی (ع) :

در هر مجلسی باشی ، به احترام پدر و معلمت به پا خيز ، گرچه در تخت شاهی نشسته باشی .

مفهوم عفاف

امير المؤمنين (ع) درباره تعريف عفت می فرمايند: (("الصّبْرُ عَنِ الْشَّهْوهِ عِفَةٌ" عفت مقاومت در برابر شهوت و غلبه بر آن است)).پس عفيف به كسی گفته می شود كه در برابر خواسته های نفسانی ، از جمله كشش های جنسی ، مقاومت كرده و خود را حفظ كند .

همچنين واژه عفت در قرآن كريم در دو معنا به كار برده شده است ، گاه به معنای خود نگهداری و پاكدامنی است و گاه به معنای قناعت در مسائل مالی آمده است.

البته در اين آيه به معنای خود نگهداری از شهوت است يا همان حجاب درونی كه انسان را از گناه باز می دارد، مانند حفظ چشم ،گوش ، قلب و تمامی اعضاء و جوارح از هر گونه خطا و گناه ، كه حاصل اين عفت و حجاب درونی ، پوشش ظاهر است ؛ به تعبيری  لطيف تر ،حجاب ميوه ی عفاف است و عفاف ، ريشه ی حجاب .

عبوديت پروردگار

امام علی‌(عليه السلام ) :

قوام عبادت به خلوص نيت است .

 (فهرست غرر ،ص91 )

زندگينامه 14معصوم،احاديث و روايت معصومين,نهج البلاغه,14ستاره