احترام

امام علی (ع) :

در هر مجلسی باشی ، به احترام پدر و معلمت به پا خيز ، گرچه در تخت شاهی نشسته باشی .

زندگينامه 14معصوم،احاديث و روايت معصومين,نهج البلاغه,14ستاره