مختصری از زندگینامه امام كاظم (ع) ، ستاره ی هفتم

نام او "موسی " ، لقبشش "كاظم" مادرش بانويی با فضليت بنام "حميده " ، و پدرش پيشوای ششم حضرت صادق (ع) است .

 

مطالعه بیشتر...

زندگينامه 14معصوم،احاديث و روايت معصومين,نهج البلاغه,14ستاره