مختصری از زندگینامه امام محمد باقر (ع) ، ستاره ی پنجم

نام او "موسی " ، لقبشش "كاظم" مادرش بانويی با فضليت بنام "حميده " ، و پدرش پيشوای ششم حضرت صادق (ع) است .

مطالعه بیشتر...

درمان معنوی

امام باقر (ع) :

هر كس سوره ی نحل را در هر ماه يك بار بخواند ، از ضرر و زيان مالی در دنيا ايمن باشد .

زندگينامه 14معصوم،احاديث و روايت معصومين,نهج البلاغه,14ستاره