شهدا

پيامبر می فرمايند :

بالاتر از هر كار نيك ، نيكی ديگری است و شهادت در راه خدا بالاترين نيكی است .

نفرين

رسول اكرم (ص) :

از نفرين بپرهيز كه آن از شمشير تيزتر و برنده تر است .

دعا

رسول اكرم (ص) :

دعای سه كس يقينا مستجاب است : 1- دعای مظلوم .2- دعای مسافر . 3- دعای پدر برای فرزند.

عبوديت پروردگار

پيامبر اكرم (صلی الله عليه واله ) :

 

مطالعه بیشتر...

زندگينامه 14معصوم،احاديث و روايت معصومين,نهج البلاغه,14ستاره